دوره های آموزش فیزیک

• 13 آزمون فصل به فصل: هر آزمون 30 سوال، شامل سوالات کنکور سراسری، آزمون های آزمایشی و سوالات تالیفی، چینش به صورت آس...

admin

• جزوه تالیفی: شامل سوالات تماما تالیفی، باکس های راه گشا، نکته و مشابه کنکور • بانک تست جمعبندی: گلچین شده سوالات از...

admin

جدیدترین دوره ها

تست زنی روزانه
دوره جمعبندی جامع فیزیک کنکور + نهایی